zomerski.legal

Zawsze po Twojej stronie.

Zomerski.legal to kancelaria prawna świadcząca usługi prawne małym i średnim przedsiębiorcom, która łączy nowatorskie i probiznesowe podejście z tradycyjnym profesjonalizmem i wszechstronnością. W zomerski.legal rozwiązujemy problemy, a nie je kreujemy.

hero image

Zakres usług

W zomerski.legal zajmujemy się szeroko rozumianą obsługą przedsiębiorców. Do naszej specjalności należy zwłaszcza:

 • Prawo umów

  Prawo umów

  Mamy duże doświadczenie w konstruowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów, a w tym umów z branży farmaceutycznej, medycznej i IT, umów z zakresu prawa autorskiego a także umów najmu, umów dzierżawy, umów o świadczenie usług, umów o dzieło i umów o roboty budowlane.

 • Prawo handlowe

  Prawo handlowe

  Prowadzimy kompleksową obsługę spółek, od ich otwierania, poprzez bieżącą obsługę korporacyjną i ich likwidację. Mamy doświadczenie w takich przedsięwzięciach jak umarzanie udziałów, podwyższanie kapitału zakładowego czy przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe.

 • Prawo e-commerce

  Prawo e-commerce

  Sporządzamy oraz sprawdzamy regulaminy sprzedaży i świadczenia usług pod kątem ich zgodności z szeroko rozumianym prawem konsumenckim oraz e-commerce. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych z konsumentami, szczególnie odnośnie roszczeń wynikających z rękojmi, gwarancji i reklamacji towarów lub usług.

 • Prawo własności intelektualnej

  Prawo własności intelektualnej

  Doradzamy jak w sposób legalny korzystać z cudzej twórczości (np. przygotowanych przez agencję reklamową materiałów marketingowych, oprogramowania IT). Rejestrujemy znaki towarowe (np. logo firmy) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz w Urzędzie Patentowym RP.

 • Ochrona danych osobowych

  Ochrona danych osobowych

  Pomagamy naszym klientom sprostać wyzwaniom z zakresu ochrony danych osobowych. Pomagamy we wdrożeniu RODO i pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Oceniamy z perspektywy RODO aplikacje mobilne, strony www, przygotowujemy niezbędną dokumentację (w tym polityki bezpieczeństwa, polityki prywatności) oraz prowadzimy szkolenia dla pracowników.

 • Prawo pracy

  Prawo pracy

  Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, jak i w postępowaniu przed Inspekcją Pracy. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do rozpoczęcia współpracy z pracownikami lub współpracownikami (w tym umowy o pracę, umowy o świadczeniu usług, umowy o zachowaniu poufności). Radzimy jak zgodnie z prawem rozwiązać stosunek pracy. Pomagamy również pracownikom w dochodzeniu swoich praw pracowniczych w sporach z pracodawcami.

 • Postępowania sądowe

  Postępowania sądowe

  Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach z zakres prawa cywilnego, prawa pracy, czy prawa gospodarczego. Zawsze informujemy o ryzykach i kosztach, z jakimi wiąże się wszczęcie bądź kontynuowanie procesu sądowego. Pomagamy dochodzić roszczeń wierzycielom i bronimy interesów dłużników. Tam, gdzie to możliwe i korzystne dla Klienta, dążymy do zawierania ugód.

 • Ustawa o odpadach

  Ustawa o odpadach

  Reprezentujemy przedsiębiorców sprowadzających pojazdy zza granicy w postępowaniach inicjowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, która, uznając pojazdy za odpady, zarzuca przemieszczanie i składowanie ich z naruszeniem przepisów. Pomoc prawna dotyczy tak postępowań administracyjnych jak i powiązanych postępowań karnych.

Jeśli masz wątpliwości, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc, napisz do nas z zapytaniem na:kancelaria@zlegal.pl

O Kancelarii

Zomerski.legal to kancelaria prawna świadcząca usługi prawne małym i średnim przedsiębiorcom, która łączy nowatorskie i probiznesowe podejście z tradycyjnym profesjonalizmem i wszechstronnością. W zomerski.legal rozwiązujemy problemy, a nie je kreujemy.

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży medycznej, farmaceutycznej, budowlanej oraz IT. Zajmujemy się prawem umów, prawem handlowym, prawem konsumenckim, prawem pracy, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej, a także prawem ochrony danych osobowych. Bierzemy również udziału w postepowaniach sądowych, choć uważamy, że skuteczna obsługa prawna pozwala ograniczyć udział w nich do niezbędnego minimum.

Usługi prawne świadczmy również w języku angielskim.

Więcej informacji na temat zakresu świadczonych przez nas usług znajdziesztutaj.

Działalność akademicka

Prawo, jako dziedzina wymagająca zdolności łączenia abstrakcyjnego myślenia z praktyczna umiejętnością rozwiązywania prawa, jest wyjątkową dziedziną na tle innych nauk humanistycznych. Jako dziedzina pozwalająca zrozumieć postawy funkcjonowania społeczeństwa, prawo w zomerski.legal interesuje nas zarówno w swoim praktycznym wymiarze, jak i w jego szerszym aspekcie społecznym.

W październiku 2020, Wojciech Zomerski obronił pracę doktorską pt. „Dogmatyka i edukacja prawnicza 
w perspektywie postanalitycznej teorii prawa” w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. Adama Czarnoty oraz dr Michała Stambulskiego, która zwieńczyła jego wieloletnie zainteresowania naukowe na temat roli nauki prawa w społeczeństwie demokratycznym. Praca została nagrodzona przez Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR druga nagrodą za najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii i filozofii prawa w latach 2020-2021.

W przeszłości brał udział w projekcie badawczym OPUS Grant: "The hidden curriculum of lawyers training. 
A theoretical and social analysis" jako młodszy badacz (2016-2020), a także pełnił funkcję research assistant prof. Patricka Hugga na Uniwersytecie Loyoli w Nowym Orleanie (semestr letni 2016) Był wielokrotnym stypendystą dla najlepszych studentów oraz doktorantów. Brał udział w stypendiach zagranicznych na Uniwersytecie Salzburskim (Erasmus+ 2014/2015), Uniwersytecie Loyoli w Nowym Orleanie (ISEP 2015/2016) oraz Uniwersytecie Lund (NAWA PROM 2019).

Dr Wojciech Zomerski pozostaje aktywny jako naukowiec oraz pracownik dydaktyczny. Jest autorem ponad dwudziestu publikacji naukowych w języku polskim (Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Państwo i Prawo, Przegląd Prawa i Administracji, Krytyka Prawa) oraz angielskim (Review of Central and Eastern European Law, Wrocław Law Review, Thesis Eleven), a także interwencji medialnych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Prawo.pl, Pokój Adwokacki). Wziął udział w ponad 30 międzynarodowych oraz krajowych konferencjach naukowych. Ma doświadczenie w organizacji międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych, a także innych wydarzeń akademickich.

Obecnie dr Zomerski jest adiunktem w Zakładzie Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowcą na Uniwersytecie SWPS - Filia we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu oraz badaczem stowarzyszonym w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako dydaktyk przeprowadził ponad 700 godzin zajęć dydaktycznych z takich przedmiotów jak logika, wstęp do prawoznawstwa, wykładnia prawa, teoria i filozofia prawa, czy prawo własności intelektualnej.

W 2024 roku ukazała się książka W. Zomerski, "W kierunku demokratycznej nauki prawa? Dogmatyka, edukacja, postanalityczność" wydana przez Wydawnictwo Naukowe Scholar. W książce autor zastanawia się, jakie cechy zastanych obrazów prawa i jego nauki mogły przyczynić się do zaistnienia kryzysu praworządności. W ostatnim rozdziale rozwija własną zrewidowaną koncepcję nauki prawa i edukacji, którą zbiorczo określa mianem 'demokratycznej nauki prawa'.

Pełną listę publikacji i wystąpień konferencyjnych dr. Zomerskiego znajdziesztutaj (język angielski).

Pozostała działalność społeczna i medialna

Prawo to wielowymiarowa sfera życia społecznego. Z jednej strony jest narzędziem sprawowania władzy, a z drugiej strony może potencjalnie stanowić instrument obywateli w walce o to, co dobre i słuszne. Zdając sobie z tego sprawę, w zomerski.legal łączymy profesjonalną obsługę prawną z szeroko rozumianą działalnością społeczna (pro bono) oraz działalnością medialną.

Dr Wojciech Zomerski jest członkiem Komisji Praw Człowieka i Praworządności działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jako jej członek od brał udział w dyżurach pomocy prawnej dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Jednocześnie pozostaje aktywny jako publicysta, publikując swoje artykuły na kanwie takich czasopism jak Rzeczpospolita, Prawo.pl, Pokój Adwokacki czy Gazeta Prawna. W swoich publikacjach zwracał uwagę na takie problemy jak niskie zarobki młodych prawników, konieczność reformy zawodowego kształcenia prawników, jak również wyłączanie kobiet ciężarnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

W ramach działalności pro bono Kancelaria zomerski.legal była zaangażowana w zawiązywanie fundacji na rzecz rozwoju oddziału neurologii.

Lista publikacji i interwencji medialnych:

Zespół

 • dr r. pr. Wojciech Zomerski

  Jestem radcą prawnym oraz doktorem nauk prawnych. Doświadczenie zawodowe zebrane w kancelariach prawnych, organizacjach pozarządowych, agencjach rządowych oraz placówkach dyplomatycznych pozwala mi celnie definiować ryzyka prawne, a stąd skutecznie i szybko wdrażać rozwiązania odpowiednio chroniące interesy moich klientów.

  Mam 7-letnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z branży medycznej, farmaceutycznej, budowlanej, automotive i e-commerce, w zakresie spraw spółkowych, pracowniczych, ochrony danych osobowych, umów, jak i prawa konsumenckiego.

  Prawo stanowi przedmiot moich zainteresowań zarówno w swoim praktycznym wymiarze, jak i w jego szerszym aspekcie społecznym. Prowadzę działalność naukową, dydaktyczną i publicystyczną.

Kontakt

Skontaktuj się z nami:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Zomerski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Wojciech Zomerski. Więcej informacji znajdziesz wPolityce Prywatności

zomerski.legal - Kancelaria Radcy Prawnego dr Wojciech Zomerski

Adres korespondencyjny:

ul. Zakładowa 9M/17, Wrocław 50-231

Telefon:+48 660 749 480

E-mail:kancelaria@zlegal.pl

NIP:7642600165