zomerski.legal

Zawsze po Twojej stronie.

Zomerski.legal to kancelaria prawna świadcząca usługi prawne małym i średnim przedsiębiorstwom, która łączy nowatorskie i probiznesowe podejście z tradycyjnym profesjonalizmem i wszechstronnością. W zomerski.legal rozwiązujemy problemy, a nie je kreujemy.

hero image

Zakres usług

W zomerski.legal zajmujemy się szeroko rozumianą obsługą przedsiębiorców. Do naszej specjalności należy zwłaszcza:

 • Prawo umów

  Prawo umów

  Mamy duże doświadczenie w opiniowaniu umów, w tym umów najmu, umów dzierżawy, umów o świadczenie usług, umów o dzieło, umów licencyjnych, a także umów o przeniesienie praw autorskich.

 • Prawo handlowe

  Prawo handlowe

  Prowadzimy kompleksową obsługę spółek, od ich otwierania, poprzez bieżącą obsługę korporacyjną i ich likwidację. Mamy doświadczenie w takich przedsięwzięciach jak umarzanie udziałów, podwyższanie kapitału zakładowego czy przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe.

 • Prawo konsumenckie & e-commerce

  Prawo konsumenckie & e-commerce

  Sporządzamy oraz sprawdzamy regulaminy sprzedaży, świadczenia usług pod kątem ich zgodności z szeroko rozumianym prawem konsumenckim oraz regulacjami dotyczącymi e-commerce. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych z konsumentami, szczególnie odnośnie do roszczeń wynikających z rękojmi, gwarancji i szeroko rozumianych reklamacji towarów lub usług.

 • Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

  Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

  Doradzamy jak w sposób legalny korzystać z cudzej twórczości (np. przygotowanych przez agencję reklamową materiałów marketingowych, oprogramowania IT). Rejestrujemy znaki towarowe (np. logo firmy) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz w Urzędzie Patentowym RP.

 • Prawo ochrony danych osobowych

  Prawo ochrony danych osobowych

  Pomagamy naszym klientom sprostać wyzwaniom stawianym przez przepisy o ochronie danych osobowych. Oceniamy z perspektywy RODO aplikacje mobilne, strony www, przygotowujemy dokumentację wewnętrzną (w tym polityki bezpieczeństwa, polityki prywatności) i zewnętrzną (w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzule informacyjne) wymaganą od przedsiębiorców przez przepisy RODO oraz prowadzimy szkolenia dla pracowników.

 • Prawo pracy

  Prawo pracy

  Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach sądowych, a także przed Państwową Inspekcją Pracy w sprawach z zakresu prawa pracy. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do rozpoczęcia współpracy z pracownikami lub współpracownikami (w tym umowy o pracę, umowy o świadczeniu usług, umowy o zachowaniu poufności). Radzimy jak bezpiecznie rozwiązać umowę o pracę.

 • Postępowania sądowe

  Postępowania sądowe

  W ramach naszej współpracy z przedsiębiorcami świadczymy pomoc prawną przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i nie tylko. Zawsze informujemy o ryzykach i kosztach z jakimi wiąże się wszczęcie bądź kontynuowanie procesu sądowego. Pomagamy dochodzić roszczeń, a także bronić się pozwanym. Tam, gdzie to możliwe i korzystne dla reprezentowanego klienta, dążymy do zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.

Jeśli masz wątpliwości, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc, napisz do nas z zapytaniem na:kancelaria@zlegal.pl

O Kancelarii

Zomerski.legal to kancelaria prawna świadcząca usługi prawne małym i średnim przedsiębiorstwom, która łączy nowatorskie i probiznesowe podejście z tradycyjnym profesjonalizmem i wszechstronnością. W zomerski.legal rozwiązujemy problemy, a nie je kreujemy.

Zajmujemy się prawem umów, prawem handlowym, prawem konsumenckim, prawem pracy, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej, prawem pracy, a także prawem ochrony danych osobowych. Nie boimy się również brać udziału w postepowaniach sądowych, choć uważamy, że skuteczna obsługa prawna pozwala ograniczyć udział w nich do niezbędnego minimum.

Usługi prawne świadczmy również w języku angielskim.

Więcej informacji na temat zakresu świadczonych przez nas usług znajdziesztutaj.

Działalność akademicka

Prawo, jako dziedzina wymagająca zdolności łączenia abstrakcyjnego myślenia z praktyczna umiejętnością rozwiązywania prawa, jest wyjątkową dziedziną na tle innych nauk humanistycznych. Jako dziedzina pozwalająca zrozumieć postawy funkcjonowania społeczeństwa, prawo w zomerski.legal interesuje nas zarówno w swoim praktycznym wymiarze, jak i w jego szerszym aspekcie społecznym.

W październiku 2020 dr Wojciech Zomerski obronił pracę doktorską pt. „Dogmatyka i edukacja prawnicza 
w perspektywie postanalitycznej teorii prawa” w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. Adama Czarnoty oraz dr Michała Stambulskiego, która zwieńczyła jego wieloletnie zainteresowania naukowe na temat roli nauki prawa w społeczeństwie demokratycznym.

W przeszłości brał udział w projekcie badawczym OPUS Grant: "The hidden curriculum of lawyers training. 
A theoretical and social analysis" jako młodszy badacz (2016-2020), a także pełnił funkcję research assistant prof. Patricka Hugga na Uniwersytecie Loyoli w Nowym Orleanie (semestr letni 2016) Był wielokrotnym stypendystą dla najlepszych studentów oraz doktorantów. Brał udział w stypendiach zagranicznych na Uniwersytecie Salzburskim (Erasmus+ 2014/2015), Uniwersytecie Loyoli w Nowym Orleanie (ISEP 2015/2016) oraz Uniwersytecie Lund (NAWA PROM 2019).

Dr Wojciech Zomerski pozostaje aktywny jako naukowiec oraz pracownik dydaktyczny. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim (Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Państwo i Prawo, Przegląd Prawa i Administracji, Krytyka Prawa) oraz angielskim (Review of Central and Eastern European Law, Wrocław Law Review), a także interwencji medialnych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Prawo.pl). Wziął udział w niemal 30 międzynarodowych oraz krajowych konferencjach naukowych. Ma doświadczenie w organizacji międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych, a także innych wydarzeń akademickich.

Obecnie dr Zomerski jest wykładowcą w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz badaczem stowarzyszonym w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako dydaktyk przeprowadził ponad 400 godzin zajęć dydaktycznych z takich przedmiotów jak logika, wstęp do prawoznawstwa, teoria i filozofia prawa, czy prawo własności intelektualnej.

Pełną listę publikacji i wystąpień konferencyjnych dr. Zomerskiego znajdziesztutaj.

Pozostała działalność społeczna i medialna

Prawo to wielowymiarowa sfera życia społecznego. Z jednej strony jest narzędziem sprawowania władzy, a z drugiej strony może stanowić instrument obywateli w walce o to, co dobre i słuszne. Zdając sobie z tego sprawę, w zomerski.legal łączymy profesjonalną obsługę prawną z szeroko rozumianą działalnością społeczna (pro bono) oraz działalnością medialną.

Dr Wojciech Zomerski jest członkiem Komisji Praw Człowieka i Praworządności działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jako jej członek od brał udział w dyżurach pomocy prawnej dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Jednocześnie pozostaje aktywny jako publicysta, publikując swoje artykuły na kanwie takich czasopism jak Rzeczpospolita, Prawo.pl, czy Gazeta Prawna. W swoich publikacjach zwracał uwagę na takie problemy jak niskie zarobki młodych prawników, konieczność reformy zawodowego kształcenia prawników, jak również wyłączanie kobiet ciężarnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

Lista publikacji i interwencji medialnych:

Zespół

 • dr r. pr. Wojciech Zomerski

  Jestem radcą prawnym oraz doktorem nauk prawnych. Doświadczenie zawodowe zebrane w kancelariach prawnych, organizacjach pozarządowych, agencjach rządowych oraz placówkach dyplomatycznych pozwala mi celnie definiować ryzyka prawne, a stąd skutecznie i szybko wdrażać rozwiązania odpowiednio chroniące interesy moich klientów.

  Mam 6-letnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z branży medycznej, automotive i e-commerce, w zakresie spraw spółkowych, pracowniczych, ochrony danych osobowych, umów, jak i prawa konsumenckiego.

  Prawo stanowi przedmiot moich zainteresowań zarówno w swoim praktycznym wymiarze, jak i w jego szerszym aspekcie społecznym. Prowadzę działalność naukową w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach której wziąłem udział w ponad 30 konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Jestem autorem kilkunastu artykułów naukowych i publicystycznych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Prawo.pl) z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, edukacji prawniczej, prawa konstytucyjnego oraz szeroko rozumianej teorii i filozofii prawa.

  Jako wykładowca akademicki przeprowadziłem ponad 400 godzin dydaktycznych ćwiczeń i wykładów ze studentami na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej, oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS – filia we Wrocławiu. Uczę takich przedmiotów jak logika, wstęp do prawoznawstwa, teoria i filozofia prawa czy prawo własności intelektualnej.

Kontakt

Skontaktuj się z nami:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Zomerski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Wojciech Zomerski. Więcej informacji znajdziesz wPolityce Prywatności

zomerski.legal - Kancelaria Radcy Prawnego dr Wojciech Zomerski

Adres:

ul. Zakładowa 9M/17, Wrocław 50-231

Telefon:+48 660 749 480

E-mail:kancelaria@zlegal.pl

NIP:7642600165